Opština Zemun

Opština Zemun

Zemun se nalazi u jugoistočnom delu Srema, ispod sremske zaravni na desnoj obali Dunava, nedaleko od ušća Save. Teritorijalno, istorijski, politički, kulturno, ekonomski i saobraćajno vezan je za Beograd, u čijem je sastavu od 1934. Jedan je od najvećih industrijskih centara u Srbiji, sa metaloprerađivačkom, tekstilnom, industrijom kože i obuće, hemijsko-farmaceutskom, drvnom. Značajno je središte drumskog, rečnog i vazdušnog saobraćaja. Zemun je, kao deo Beograda, veliki kulturno-prosvetni centar. Danas se teritorijalno širi prema zapadu i jugozapadu, gde se spojio sa Novim Beogradom.

Ukupna površina opštine Zemun uključuju i Zemun Polje, Batajnicu i Ugrinovce je 15 026 ha - 36a - 22m2. Prema popisu iz aprila 2002. na teritoriji opštine Zemun živi ukupno 152 950 stanovnika.

Građani zdravstvenu zaštitu ostvaruju u okviru Doma zdravlja "Zemun", KBC "Zemun" i KBC "Bežanijska kosa". U Zemunu postoji 16 osnovnih škola, 9 državnih i jedna privatna srednja škola, tri specijalne škole, 3 državne i jedna privatna viša škola, jedan državni i jedan privatni fakultet.

Društvena briga o deci predškolskog uzrasta ostvaruje se preko Dečje ustanove "Dr Sima Milošević" koja obuhvata oko trideset objekata na teritoriji Zemuna.

Ustanove i društvene organizacije u oblasti kulture na području opštine jesu Zavičajni muzej. Pozorište "Madlenianum' Zemun. Lutkarsko pozorište "Pinokio". Sportski, kulturni i poslovni centar "Pinki", KUD "Branko Radičević", Klub matične kulture, Biblioteka "Sveti Sava".

Magistratski trg 1 - +381 11 219-8323

Predsednik i zamenik predsednika - +381 11 377-8401, 377-8609

Matične knjige - +381 11 377-8448, 377-8449

Odeljenje za opštu upravu - +381 11 377-8407

Pisarnica - +381 11 377-8473

Pravna pomoć - +381 11 377-8473

Odeljenje za finansije - +381 11 377-8550

Odeljenje za građevinsko-komunalne poslove - +381 11 377-8521

Odsek za građevinske poslove - +381 11 377-8525

Odsek za komunalne poslove - +381 11 377-8527

Odeljenje za inspekcijske poslove - +381 11 377-8411

Prijavu bespravne gradnje - +381 11 261-0154, 377-8411

Građðevinska inspekcija - +381 11 261-0154, 377-8575

Komunalna inspekcija - +381 11 261-2251, 377-8579

Odeljenje za imovinsko-pravne i stanbene poslove - +381 11 377-8506, 377-8511

Odeljenje za drušštvene delatnosti i privredu - +381 11 377-8577, 261-1939

Batajnica, Jovana Brankovića 2 - +381 11 787-0074

Ugrinovci, Krnješevačka 4 - +381 11 840-8510

Zemun polje, Franje Krča 1 - +381 11 375-4083

Nova Galenika, Momčila Radivojevića 34-36 - +381 11 610-0511

Dom zdravlja Zemun, Rade Končara 46 - +381 11 219-5422

Ogranci

Avijatičarski trg 7 - +381 11 316-7166

Dispanzer za mentalno zdravlje Lazara Savatića 3a - +381 11 261-4542

Dispanzer za mentalno zdravlje dece, Toplička 8 - +381 11 261-6288

ZS Batajnica, Mitraljetina 1 - +381 11 787-0047

Ambulanta Zemun polje, Dušana Madžarčića 7 - +381 11 375-3956

Ambulanta Nova Galenika, Momčila Radivojevića 34 - +381 11 197-011

Ambulanta Ugrinovci, Bogdana Stojsavljevića bb - +381 11 840-9596

PU "Dr Simo Milošević", Kapetana Radiča Petrovića 26 - +381 11 260-6662

"Alisa", Starca Vujadina 7 - +381 11 260-1121

Bolnička grupa KBC "Zemun", Vukova 1 - +381 11 261-2723

"Bubamara", Zemun polje, Braće Krnješevac 6 - +381 11 375-3815

"Bubica", Batajnica, Oficirska kolonija bb - +381 11 787-0181

"Čarolija", Kapetana Radiča Petrovića 26 - +381 11 260-6624

"Čvorak", Batajnica, Dalmatinske Zagore 92 - +381 11 787-0041

"Flora", Kalvarija - Đorđa Pantelića bb - +381 11 261-3523

"Iskrica", Železnička 2 - +381 11 219-6834

"Kamičak", Slaviše Vajnera bb - +381 11 219-0148

"Maca", Naselje "13. maj" PKB - +381 11 375-6064

"Mali princ", Karlovačka 27 - +381 11 261-6166

"Pačja škola", Nova Galenika, Mihaila Vukše 2a - +381 11 610-5070

"Palčić", Novogradska 73 - +381 11 261-0481

"Pčelica Maja", Novogradska 17 - +381 11 261-5775

"Pepeljuga", Cara Dušana 123 - +381 11 261-4664

"Prvi korak", Džordža Vašingtona 5 - +381 11 261-4135

"Veverica", Galenika 2, Sestara Strajin 50 - +381 11 197-970

"Vila Zvončica", 22. oktobra 4 - +381 11 261-1241

"Vrapče", Beogradska 3-5 - +381 11 219-7282

"Zemunski biser", Dragana Rakića 39 - +381 11 261-4821

"Zlatni bor", Zlatiborska 46 - +381 11 261-2997

"Zvrk", Slovenska 4 - +381 11 261-7789

Dečji kreativni centar "Abafi", Svetozara Miletića 18 - +381 11 261-9930

"Cvrčak",Vrtlarska 23 - +381 11 261-9275

"Kolibri", Cara Dušana 87 - +381 11 064/809-7700

"Petar Pan", Pukovnika Milenka Pavlovića 136 b, Batajnica - +381 11 787-0456

"Mrvica", Šilerova 87 - +381 11 375-0519

"Majka Jugović", Gradski park 9 - +381 11 307-6301

"Svetozar Miletić", Nemanjina 25 - +381 11 261-7243

"Lazar Savatić", Kej oslobođenja 27 - +381 11 316-0989

"Rade Končar", Zlatiborska 44 - +381 11 261-1125

"Petar Kočić", Prvomajska 79 - +381 11 316-9487

"Gavrilo Princip", Krajiška 34 - +381 11 219-4454

"Sonja Marinković", Alaska 17 - +381 11 261-2753

"Gornja varoš", Dobanovačka 72 - +381 11 316-7778

"Branko Pešić", Svetotrojičina 4 - +381 11 316-7133

"Sutjeska"," Zadrugarska 1 - +381 11 316-9441

"Sava Jovanović Sirogojno", Prizrenska 37 - +381 11 307-6922

"Sava Šumanović", Dobanovački put 107 - +381 11 317-0491

"Radivoje Popović", OŠ za decu oštećenog sluha, Prizrenska 37 - +381 11 307-6421

"Kosta Manojlović", muzička škola, Nemanjina 9 - +381 11 261-5223

"Ilija Birčanin", Zemun polje, Braće Krnješevac 2 - +381 11 375-3813

"Boško Palkovljević Pinki", Batajnica, Pukovnika Milenka Pavlovića 5 - +381 11 787-0077

"Svetislav Golubović Mitraljeta", Batajnica, Dalmatinske Zagore 94 - +381 11 787-0080

"Branko Radičević", Batajnica, Braće Mihailović-Tripić 2 - +381 11 787-0277

"Stanko Marić", Ugrinovci, Dvadeseta nova 5 - +381 11 840-9308

"Mihajlo Pupin", Emilije Jakšić 31a - +381 11 375-2300

Zemunska gimnazija, Gradski park 1 - +381 11 316-2680

"Nada Dimić", ekonomska škola, 22. oktobra 19 - +381 11 219-0386

"Nadežda Petrović", medicinska škola, Nade Dimić 4 - +381 11 261-8058

"Zemun", elektrotehnička škola, Nade Dimić 4 - +381 11 307-7449

"Zmaj", tehnička škola, Autoput 18 - +381 11 260-0667

Saobraćajno-tehnička škola, Cara Dušana 262 - +381 11 316-7485

"Dimitrije Davidović", pravno-birotehnička škola, Tošin bunar 17 - +381 11 316-4138

"Kosta Manojlović", muzička škola, Nemanjina 9 - +381 11 261-5223

"Veljko Ramadanović", škola za učenike oštećenog vida, Cara Dušana 143 - +381 11 219-7321

"SVETI SAVA", Petra Zrinjskog 8 - +381 11 261-8146

SRC "Pinki", Gradski park 2- +381 11 377-1650

Gradski stadion, Ugrinovačka 80- +381 11 261-2949