Opština Čukarica

Opština Surčin

Opština Surčin se nalazi jugozapadno od Beograda i obuhvata površinu od 288km2 . Sastoji se od sedam naselja (katastarskih opština) u kojima prema popisu iz 2011. živi 42.012 stanovnika. Opština Surčin je najmlađa od ukupno 17 opština Grada Beograda. Granice opštine Surčin prema susednim opštinama Grada Beograda (Novi Beograd, Zemun i Čukarica), kao i prema opštinama Pećinci i Obrenovac, čine spoljašnje granice katastarskih opština Surčin, Dobanovci, Petrovčić, Progar, Boljevci i Jakovo. Poljoprivredno zemljište obuhvata teritoriju od dve trećine ukupne površine opštine (198,16 km2). Na teritoriji opštine Surčin, većinsko stanovništvo je srpske nacionalnosti dok su značajnije prisutni Slovaci, Romi I Hrvati.

Opština Surčin ima izuzetno povoljan saobraćajni položaj, što svakako predstavlja jedan od najvećih razvojnih potencijala opštine u budućnosti. Nalazi se na južnom obodu Panonske nizije uz reku Savu, kao plovnim putem koji omogućava vezu sa rekom Dunav kao evropskim koridorom 7. Drumski saobraćaj je određen drumskim koridorima (autoputevima) granica Hrvatske – Beograd (Dobanovci), i autoputa E-75 deonica Beograd – Niš. Najvažniji objekat saobraćajne i socio-ekonomske infrastrukture na teritoriji opštine je svakako međunarodni aerodrom „Nikola Tesla“.

Opština raspolaže prirodnim lepotama, a glavni potencijal opštine čine reka Sava, sa svojim prirodnim lepotama kojom je moguća plovidba na celom potezu( 46km), zatim javno zaštićeno prirodno dobro Bojčinska šuma kao izletište sa brojnim sadržajima ( rekreativne staze, jahanje, letnja pozornica, rtno restoran) kao I manastir Fenek iz XV veka koji pripada grupi fruškogorskih manastira.Tu su šume ( Cerova greda, Gibavac, Crni lug, Zidine, Dobanovački zabran), lovišta (Zabran I Crni lug) kao I ribnjaci Bečmenska Bara I Živača. Pored nautičkog sela u Boljevcima nalazi se i Stajkova etno kuća, koja hronološki prikazuje dva I po veka suživota Srba I Slovaka na ovim prostorima. Gradskim saobracanim prevozom, linijama 601,604,605, I 610 možete doći na izlet u šumu Bojčin, sportski centar u Surčinu, pecati na Bečmenskoj bari kupati se na Tarzan plazi u Progaru, klubu S u Jakovu, a prespavati u Nautičkom selu u Boljevcima.

Slava opštine je 24. Novembar dan Svetog Stefana Dečanskog čudotvorca.

Vojvođanska 79 - +381 11 8443272 8443765

Predsednik opštine:

Vesna Šalović - +381 11 844-3727

Zamenik predsednika opštine:

Vladimir Stefanović - +381 11 844-3759/125

Predsedni Skupstine opštine:

Stevan Šuša - +381 11 844-3759/219

Pomoćnik Predsednika opštine:

Branko Milošević - +381 11 844-3759/125

Pomoćnik Predsednika opštine:

Zoran Jovanović - +381 11 844-3759/125

Sekretar Skupštine opštine:

Gruja Doroslovački - +381 11 844-3759/223

Vesna Šalović - +381 11 844-3727

Vladimir Stefanović - +381 11 844-3759/125

Nikola Stanisavljević - +381 11 844-3759/125

Dragan Pavlović - +381 11 844-3759/230

Petar Miljuš - +381 11 844-3759/230

Biljana Arsić - +381 11 844-3761

Zorica Ivanić - +381 11 844-3759/224

Dragan Veljo - +381 11 844-3759/224

Dragica Pajčin - +381 11 844-3761

Nenad Stoicovski - +381 11 844-3759/125

Snežana Mileusnić - +381 11 844-3759/224

Načelnik opštinske uprave:

Branislav Stamenković - +381 11 8443759/ 218

Javni pravobranilac:

Nikola Maljković - +381 11 8443759/ 232

Načelnik odeljenja za opštu upravu:

Zorica Buzganović - +381 11 8443280

Načelnik odeljenja za privredu, poljoprivredu, zaštitu životne sredine i društvene delatnosti:

Aleksandra Jelisijević Gligorić - +381 11 844-3759/129

Načelnik odeljenja za zajedničke poslove:

Dragan Janjić - +381 11 844-3759/128

Načelnik odeljenja za finansije:

Biljana Branković - +381 11 844-3759/ 120

Načelnik odeljenja za inspekcijske poslove:

Slađan Popojić - +381 11 844-2110

Načelnik odeljenja za imovinsko pravne poslove:

Slavko Madzar - +381 11 844-3759/ 117

Načelnik odeljenja za građevinsko komunalne poslove:

Boro Budalić - +381 11 844-3759/104

Policijsko odeljenje Surčin - +381 11 844-3346

JP Surčin - +381 11 844-3260

Nacionalna sluzba za zaposljavanja Kosovska 2 - +381 11 844-3508

Crveni Krst Surčin - +381 11 844-2781

Uprava Javnih prihoda - +381 11 844-3754

Republički geodetski zavod služba za katastar nepokretnosti - +381 11 844-0405

Centar za socijalni rad odeljenje Surčin - +381 11 844-3913

Republičko zdrastveno osiguranje odeljenje Surčin - +381 11 844-0600

Dom zdravlja Surčin - +381 11 784-1000

SURČIN

Vojvođanska 79 - +381 11 844-3759

Dom zdravlja

Apoteka “20 oktobar” - +381 11 844-0326

Veterinar - +381 11 844-0014

FK “Jedinstvo” - +381 11 844-0500

KUD “Diogen” - +381 11 844-1349

Atletski klub ”Surčin” - +381 11 844-0243

Sekcija lovaca Surčin - +381 11 844-0421

SRD “Smuđ” - +381 11 063/222-143

BOLJEVCI

Braće Veselinović 1 - +381 11 840-3450

Ambulanta - +381 11 840-3420

Apoteka - +381 11 840-3301

Veterinar - +381 11 840-3100

KUD Branko Radičević” - +381 11 844-3450

KUD “ Sladkovič” - +381 11 844-3450

Lovačka sekcija - +381 11 840-3536

Stajkova etno kuća - +381 11 060/377-1522

Udruženje žena - +381 11 840-3477

JAKOVO

Vojvođanska 9 - +381 11 842-6757, 841-6747

Manastir Fenek - +381 11 841-6604

Ambulanta - +381 11 841-6592

Apoteka - +381 11 841-6215

Državna vetereinarska stanic - +381 11 841-6593

Privatna vetereinarska stanica - +381 11 841-6206

KUD “Srem” - +381 11 841-6696

FK “SREM” - +381 11 841-6024

Lovačka sekcija - +381 11 841-6310

Društvo Golubara “Srem” - +381 11 841-6669

KK ”DIP TRADE” - +381 11 841-6437

PROGAR

12. avgusta 1 - +381 11 842-7137

FK “Borac” - +381 11 842-7153

Sekcija lovaca - +381 11 842-7117

Sekcija ribolovaca - +381 11 842-7245

Konjički klub “Bojčin” - +381 11 842-7093

DOBANOVCI

Maršala Tita 2 - +381 11 846-5110

Slovačko kulturno prosvetno društvo “Šafarik” - +381 11 846-5559

Ambulanta - +381 11 846-5106

Apoteka - +381 11 846-5142

Veterinarska ambulanta - +381 11 846-5152

Dobrovoljno vatrogasno društvo - +381 11 846-5227

KUD “Budućnost” - +381 11 846-5161

FK “Budućnost” - +381 11 846-5641

Lovačka sekcija - +381 11 846-5079

Konjički klub “Donji Srem” - +381 11 846-5974

Društvo golubara “YU-53” - +381 11 846-5616

Streljači klub “Radovan Matanović” - +381 11 846-5542

BEČMEN

1. oktobra 4 - +381 11 843-8344,843-8222

FK “Šumadinac” - +381 11 843-8337

Sekcija lovaca - +381 11 843-8291

Ambulanta - +381 11 843-8598

PETROVČIĆ

Dušana Vukasovića 1 - +381 11 843-8462

FK “Petrovčić” - +381 11 843-8538

Lovačka sekcija Petrovčić - +381 11 843-8438

Ambulanta - +381 11 843-8464

Udruženje penzionera - +381 11 843-8444

Veterinarska ambulanta - +381 11 843-8600

PU Dr Sima Milošević Boljevci - +381 11 840-3454

PU Dr Sima Milošević Progar - +381 11 842-7076

Lastavica “ Jakovo - +381 11 841-6757

Duga “ Surčin - +381 11 8440506

Patuljak” Dobanovci - +381 11 846-5420

“Čokolino” Bečmen - +381 11 843-8709

Branko Radičević”, Progar - +381 11 842-7076

Branko Radičević”, Boljevci - +381 11 840-3170

Vožd Karađorđe”, Jakovo - +381 11 841-6439

22. oktobar”, Surčin - +381 11 8440132, 844-0511

Vuk Karadzić”, Surčin - +381 11 8440120, 844-0124

Stevan Sremac”, Dobanovci - +381 11 846-5645

Dušan Vukasović Diogen”, Bečmen - +381 11 843-8460

-odeljenje škole u Petrovčiću - +381 11 843-8460