Opština Obrenovac

Opština Obrenovac

Prva ljudska naselja na području Obrenovca potiču iz paleolita, dok prva slovenska naselja vode poreklo iz 19. veka.

Popis stanovnika u Obrenovcu izvršen je prvi put 1740. za vreme austrougarske okupacije, kada se Obrenovac zvao Cvajbriken. Posle toga nosio je ime Palež, sve do 1859. kada je, po odobrenju kneza Miloša, nazvan Obrenovac.

Danas je Obrenovac jedna od beogradskih opština, prostire se u donjem toku Kolubare i Tamnave i na desnoj obali Save, na površini od oko 42 000 ha. U opštini živi oko 80 000 stanovnika.

Obrenovac je administrativni, industrijski i kulturni centar opštine. Osnovni nosioci razvoja privrede Obrenovca jesu Termoelektrane "Nikola Tesla", "Prva iskra" iz Bariča, AD "Dragan Marković" i veliki broj privatnih preduzeća.

Opština Obrenovac poseduje 25 000 ha obradive površine u vlasništvu privatnih lica i 3 000 ha u vlasništvu AD "Dragan Marković". Prirodni resursi u pogledu zemljišta i klime, u kombinaciji s radno sposobnim stanovništvom, uslovi su za povećanje već postojećih i uvođe- nje novih oblika poljoprivredne proizvodnje.

Turizmu se poklanja sve više pažnje. "Obrenovac je srećno mesto! Ovde će biti banja, bolja od mnogih čuvenih banja u Nemačkoj." Ovako je oduševljeno govorio naš čuveni hemičar dr Marko Leko prilikom analize mineralne vode u Obrenovcu 1898. U ovom kontekstu, nova banja trebalo bi da bude osnova razvoja turizma.

Obrenovac ima bogatu prosvetnu i kulturnu tradiciju. Prva osnovna škola datira iz 1824. gimnazija iz 1922, a ekonomska škola iz 1958.

Danas u Obrenovcu rade tri srednje i osam osnovnih škola s više od 13 000 učenika. Osnovni nosioci kulture jesu Javno preduzeće za informisanje "Obrenovac" (s radio-stanicom. sportskom halom, pozorišnom dvoranom) i Matična biblioteka, smeštena u zgradi popularno nazvanoj Milošev konak.

Obrenovac je grad sporta. U njemu deluje 48 sportskih klubova u 18 oblasti sporta. To su fudbalski klubovi "Radnički" i "Prva iskra", muški i ženski rukometni klub. Košarkaški klub "Radnički", Kajak-kanu klub "Bora Marković" iz Zabrežja i drugi.

Vuka Karadžića 74 - +381 11 872-6400, 872-1077

Servis građana - +381 11 872-1059

Predsednik Skupštine opštine - +381 11 872-6402

Sekretar Skupštine opštine - +381 11 872-1260

Načelnik Odeljenja za budžet, finansije i privredu - +381 11 872-1110

Načelnik Odeljenja za urbanizam i komunalno-građevinske poslove - +381 11 872-1879

Načelnik Odeljenja za imovinsko-pravne i stambene poslove - +381 11 872-1026

Načelnik Odeljenja za inspekcijske poslove - +381 11 872-1772

Načelnik Odeljenja za opštu upravu - +381 11 872-1862

Načelnik Odeljenja za razvoj - +381 11 872-1077

Stručna služba za skupštinske i zajedničke poslove - +381 11 872-1787

"Nikola Tesla"

Termoelektrana "A" - +381 11 872-6300

Termoelektrana "B" - +381 11 872-2011

Centar za socijalni rad, Beogradskog bataljona 86 - +381 11 872-1340

Crveni krst, Miloša Obrenovića 30 - +381 11 872-1272

Služba za katastar nepokretnosti, Vojvode Mišića 192 - +381 11 872-1741

Pošta, Miloša Obrenovića - +381 11 872-4984

Građevinska inspekcija - +381 11 872-6421

JKP "Vodovod i kanalizacija", Cara Lazara 3/1 - +381 11 872-8315

JKP Toplovod, Cara Lazara 3/1 - +381 11 872-8237

JKP Obrenovac, Cara Lazara 3/1 - +381 11 872-1815

Službe pomoći u kući, Vuka Karadžića 99 - +381 11 872-8045

Nacionalna služba za zapošljavanje - Služba Vojvode Mišića 190 - +381 11 872-1120

Fond PIO - Ispostava, Kralja Aleksandra I 10b - +381 11 872-2–749

Dom zdravlja, Miloša Obrenovića 189 - +381 11 872-1812

Služba hitne medicinske pomoći - +381 11 872-1909

Zdravstvene stanice:

TE Nikola Tesla A, Bogoljuba Uroševića 1 - +381 11 875-4929

Stubline, Valjevski put 511 - +381 11 879-1259

Grabovac, Vidanski kraj bb - +381 11 876-0011

Draževac bb - +381 11 878-0103

Skela, Šabački put bb - +381 11 877-0111

Zvečka, Drage Vukovića Korčagina 23 - +381 11 876-5435

Zabrežžje, Savska 2 - +381 11 875-5146

Mala Moštanica - +381 11 875-0527

"PERKA VIĆENTIJEVIĆ, Vuka Karadžića 92 - +381 11 872-1283

"Ciciban", Vuka Karadžića 92 - +381 11 872-1283

"Kolibri", Kolonija 3, Barič - +381 11 870-1515

"Zeka", Ivana Štagljara 3 - +381 11 772-1522

"Neven", Marka Milovanovića 1 - +381 11 872-1167

"Veseljko", Posavskih Norvežana 36a - +381 11 875-9143

"Cvrčak", Vuka Karadžića 92 - +381 11 872-4568

"Prva obrenovačka", Miloša Obrenovića 169 - +381 11 872-1289

"Jefimija", Kralja Milutina 3 - +381 11 875-4464

"Jovan Jovanović Zmaj", Cara Lazara 2 - +381 11 872-3640

"Posavski partizani", Svetog Save 2 - +381 11 772-5109

"Živojin Perić", Valjevski put bb, Stubline - +381 11 879-0586

"Draževac", Draževac - +381 11 878-0114

"14. Oktobar", Obrenovački put 132, Barič - +381 11 870-1213

"Skela", Mila Manića Albante 5, Skela - +381 11 877-0050

"Dušan Poleksić", Grabovac - +381 11 876-0047

Gimnazija, Miloša Obrenovića 90 - +381 11 872-1202

Tehnička škola, Kralja Petra I 12 - +381 11 872-1178

Poljoprivredno-hemijska škola, Miloša Obrenovića 90 - +381 11 872-1375

VLADA AKSENTIJEVIĆ - Obrenovac, Miloša Obrenovića 182 - +381 11 872-1129

Ogranci

SKC, Kralja AleksandraI 5 - +381 11 872-7454

Rojkovac, Kralja Milutina 15a - +381 11 875-7052

Stubline, OŠ, Valjevski put bb - +381 11 779-1303

Pavle B. Nikolić, Miloša Obrenovića 114 - +381 11 872-7733