GRADSKI JAVNI SERVIS

Beograd PUT

BEOGRAD PUT

Dragoslava Srejovića 8a
011/276 39 66
www.beogradput.rs

Gradska cistoca

GRADSKA ČISTOĆA

Mije Kovačevića 4
011/331 4100
www.gradskacistoca.rs

BEOGRADSKE ELEKTRANE

BEOGRADSKE ELEKTRANE

Savski nasip 11
011/209 30 00
www.beoelektrane.rs

POŠTA

POŠTA

Takovska 2
0700 100 300
www.posta.rs

JKP INFO STAN

JKP INFO STAN

Danijelova 33
011/395 42 40
www.infostan.rs

PARKING SERVIS

PARKING SERVIS

Kraljice Marije 21
011/303 54 00
www.parking-servis.co.rs

GRADSKE PIJACE

GRADSKE PIJACE

Živka Karabiberovića 3
011/780 64 51
www.bgpijace.rs

ZELENILO BEOGRAD

ZELENILO BEOGRAD

Surčinski put 2
011/780 64 51
www.zelenilo.rs

GRADSKO STAMBENO

GRADSKO STAMBENO

Danijelova 33
011/395 04 29
www.stambeno.com

GSP BEOGRAD

GSP BEOGRAD

Knjeginje Ljubice 29
011/366 40 47
www.gsp.rs

POGREBNE USLUGE

POGREBNE USLUGE

Ruzveltova 30
011/207 13 00
www.beogradskagroblja.rs

VODOVOD I KANALIZACIJA

VODOVOD I KANALIZACIJA

Deligradska 28
011/361 27 90
www.bvk.rs

DIMNIČAR BEOGRAD

DIMNIČAR BEOGRAD

Deligradska 26
011/264 63 55
www.dimnicar.com

>EPS DISTRIBUCIJA

EPS DISTRIBUCIJA

Beograd
011/395 77 77
www.epsdistribucija.rs