Pravosudni organi

USTAVNI SUD SRBIJE
Nemanjina 26
+381 11 361-6371

Vrhovni kasacioni sud
Nemanjina 9
+381 11 360-4607

Apelacioni sud u Beogradu
Savska 17a
+381 11 360-1405

Viši sud u Beogradu
Tiršova 1
+381 11 361-0157

Građansko odeljenje i odeljenje za rehabilitaciju Višeg suda
Timočka 15
+381 11 308-3419

Posebna odeljenja Višeg suda
Ustanička 29
+381 11 308-2514

Prvi osnovni sud u Beogradu
Savska 17-a
+381 11 360-1400

Ustanička 14
+381 11 308-3654

Bulevar Mihajla Pupina 16
+381 11 201-8200


Drugi osnovni sud u Beogradu
Savska 17a
+381 11 360-1422

Sudska jedinica u Lazarevcu
Karađorđeva 19
+381 11 812-3167

Sudska jedinica u Mladenovcu
Kralja Aleksandra Obrenovića 76
+381 11 823-1144

Sudska jedinica u Obrenovcu
Aleksandra Ace Simovića 9a
+381 11 872-7627

Sudska jedinica u Sopotu
Kosmajski trg bb
+381 11 825-1354

Tužilaštvo za organizovani kriminal
Ustanička 29
+381 11 308-2670

Tužilaštvo za ratne zločine
Ustanička 29
+381 11 308-2650

Više tužilaštvo
Savska 17a
+381 11 3601-400

Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu (bivše Prvo, Drugo, Treće, Četvrto i Peto opštinsko javno tužilaštvo)
Savska 17a
+381 11 360-1400

Drugo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu (bivša opštinska javna tužilaštva u Sopotu, Mladenovcu, Lazarevcu i Obrenovcu)
Savska 17a
+381 11 360-1400

Apelaciono tužilaštvo
Savska 17a
+381 11 360-1400

Upravni sud
Nemanjina 9
+381 11 363-5174

Viši prekršajni sud
Timočka 15
+381 11 308-3403

Prekršajni sud u Beogradu
Timočka 14
+381 11 283-6168

Prekršajni sud u Mladenovcu
Kralja Petra Prvog 173
+381 11 823-0240

Sudska jedinica u Mladenovcu
Kralja Aleksandra Obrenovića 76
+381 11 823-1144

Prekršajni sud u Obrenovcu
Aleksandra Ace Simovića 9a
+381 11 872-1100

Prekršajni sud u Lazarevcu
Karađorđeva 19
+381 11 812-0636

Privredni apelacioni sud
Nemanjina 9
+381 11 360-4606

Privredni sud u Beogradu
Masarikova 2
+381 11 206-0000

Republičko javno tužilaštvo
Nemanjina 22-26
+381 11 361-3734

Republičko javno pravobranilaštvo
Nemanjina 22-26
+381 11 361-3734

Gradsko javno pravobranilaštvo
Tiršova 3
+381 11 361-0157

Okružni zatvor u Beogradu
Bačvanska 14
+381 11 204-0202

Kazneno-popravni zavod "Padinska skela
Zrenjaninski put bb
+381 11 887-1202