Opština Lazarevac

Opština Lazarevac

Opština Lazarevac se prostire 55 kilometara jugozapadno od Beograda u pitomoj šumadijskoj Kolubari, na ravničarsko brdovitom terenu. Nalazi se na raskrsnici puteva prema Beogradu, Aranđelovcu, Mladenovcu, Ljigu i Valjevu. U neposrednoj blizini grada su Ibarska magistrala i pruga Beograd - Bar, što omogućava dobre saobraćajne veze sa drugim mestima.

Područje opštine obuhvata 389 km2. Osim grada Lazarevca u opštini je naseljeno još 31 mesto. U samom gradu živi 25.400 stanovnika, a u celoj opštini 62.000 stanovnika.

Podneblje ovog kraja karakteriše prijatna umereno kontinentalna klima, sa prosečnom godišnjom temperaturom vazduha od 11,4 stepena. Lazarevac je svoje ime dobio 28. juna 1889. godine. Odlukom Ministarskog saveta Kraljevine Srbije, u slavu velikog srpskog kneza Lazara Hrebeljanovića, a povodom pet vekova Kosovske bitke, bezimenom naselju na brdu Zbegovac dato je ime Lazarevac.

U centru Lazarevca, u kripti crkve Svetog Dimitrija, smeštena je Spomen kosturnica, u kojoj je sahranjeno oko 20.000 srpskih i oko 30.000 austrougarskih vojnika poginulih u Kolubarskoj bici. Bitka je vođena krajem 1914. godine i predstavlja najznačajniju i najveću bitku između srpske i austrougarske vojske u Prvom svetskom ratu. Spomen kosturnica je redak primer humanosti jednog naroda koji sa svojim poginulim vojnicima sahranjuje i neprijateljske.

Kulturni život grada se odvija kroz aktivnosti i programe Centra za kulturu, Moderne galerije, biblioteke “Dimitrije Tucović”, Prvo prigradsko pozorište Lazarevac, ustanova od posebnog značaja i interesa u kulturnoj mreži Grada Beograda. Najznačajnije manifestacije koje se tradicionalno održavaju u Lazarevcu su: Festival humora za decu, Atletska ulična trka i Biciklijada.

Najznačajniji datumi za opštinu Lazarevac su: Vidovdan - Dan opštine, Svete Trojice - Krsna slava opštine kao i obeležavanje dana Kolubarske bitke. U lazarevačkoj opštini osnovno obrazovanje se odvija u 10 osnovnih škola i 24 područna odeljenja. Srednje obrazovanje stiče se u Gimnaziji i Tehničkoj školi. Osnovna muzička škola “Marko Tajčević” počela je sa radom 1994, a od pre nekoliko godina škola je prerasla u srednju muzičku školu.

Rad ustanove za dnevni boravak dece odvija se u 5 gradskih, 12 objekata u seoskim mesnim zajednicama i 5 adaptivnih prostora u seoskim osnovnim školama. O kompletnoj zdravstvenoj zaštiti građana brine se Dom zdravlja “Dr. Đorđe Kovačević” kroz mrežu objekata u gradu i seoskim mesnim zajednicama.

Lazarevac poseduje modernu sportsku halu i zahvaljujućim odličnim uslovima koje ona pruža lazarevački sport je doživeo ekspanziju. Hala odgovara svetskim standardima pa su lazarevački sportisti često domaćini raznih sportskih manifestacija. Na teritoriji opštine postoje 24 fudbalska terena kao i dva teniska terena sa podlogom od šljake. Savremeno strelište Tamnava nalazi se 2 km od Ibarke magistrale i poseduje 22 streljačka mesta.

Sportske aktivnosti u Lazarevcu odvijaju se kroz rad 53 kluba, 5 saveza i udruženja u 14 sportskih grana sa oko 4.000 registrovanih sportista različitih uzrasta.

U opštini postoji i jezero Očaga koje predstavlja veliki potencijal opštine. U planu je i izgradnja kompleksa sportsko rekreativnih objekata na jezeru Očaga, koji bi omogućili razvoj turizma., posebno sportskog.

Opština Lazarevac spada u grupu privredno razvijenih opština u Republici. Privredna aktivnost Lazarevca se odvija u 11 sektora, ali najveći uticaj na privredna kretanja imaju sektor vađenja rude i kamena, prerađivačka industrija, saobraćaj i trgovina. Pečat privrednim, infrastrukturnim i socijalnim kretanjima u opštini Lazarevac daje rudaski basen “Kolubara”, koje je nosilac privrednog razvoja ovog kraja. Njegova osnovna delatnost je proizvodnja, transport i prerada uglja.

Poljoprivredu opštine Lazarevac odlikuju izuzetno povoljni prirodni uslovi, koji se ogledaju u umereno kontinentalnoj klimi, dobrom vodnom režimu i postojanju različitih tipova zemljišta, što su preduslovi za uspešnu poljoprivrednu proizvodnju.

GRADSKA OPŠTINA LAZAREVAC,

Karađorđeva 42, - +381 11 812-3191

"Lazarevac", JPKP, Nikole Vujačića 28 - +381 11 812-3402

JP Direkcija Lazarevac, Dula Karaklajića 44 - +381 11 812-0449

JP za informisanje "Radio Lazarevac", Karađorđeva 20 - +381 11 812-1791

JP Toplifikacija, Karađorđeva 32 - +381 11 811-7130

Prekršalni sud Lazarevac, Karađorđeva 42 - +381 11 812-0636

Poreska uprava, Karađorđeva 42 - +381 11 812-3872

Katastar nepokretnosti, Karađorđeva 42 - +381 11 812-3192

Centar za kulturu, Hilandarska 2 - +381 11 812-3344

Centar za socijalni rad, Janka Stajčića 21 - +381 11 812-3298

Crveni krst, Kralja Petra I 3 - +381 11 812-2368

Policijska stanica, Branka Radičević 3 - +381 11 812-3269

Vatrogasna jedinica, Kolubarski trg 6 - +381 11 812-2935

Nacionalna služba za zapošljavanje - Služba Karađorđeva 38 - +381 11 812-3276

Fond PIO - Ispostava, Karaðđorđðeva 17 - +381 11 811-7210

"Đorđe Kovačević", Dr Đorđa Kovačevića 27 - +381 812-3141

Hitna služba, Dr Đorđa Kovačevića 27 - +381 812-2094

"Dule Karaklajić", Dula Karaklajića 35/a - +381 812-3228

"Knez Lazar", Branka Radičevića 27a - +381 812-2251

"Vojislav Voka Savić", Race Terzića 4 - +381 812-3229

"Diša Đurđević", Vreoci - +381 814-4008

"Sveti Sava", Veliki Crljeni - +381 816-1300

"Milorad Labudović Labud", Baroševac - +381 815-8725

"Vuk Karadžić", Stepojevac - +381 814-1502

"Slobodan Penezić Krcun", Junkovac - +381 817-7020

"Rudovci", Rudovci - +381 819-2220

"Mihailo Mladenović Selja", Dudovica - +381 818-6280

OMŠ "Marko Tajčević", Branka Radičevića 27a - +381 812-1249

Gimnazija Lazarevac - +381 812-9480

Tehnička škola "Kolubara" - +381 812-3249

"Dimitrije Tucović", Hilandarska 2 - +381 812-2997