Opština Vračar

Opština Vračar

Vračar je jedna od centralnih opština Beograda i prostire se po severozapadnoj strani brda Vračar, na kome je i najviša tačka u gradu (250 m). Južna strana platoa spušta se preko Čubure prema Južnom bulevaru, dok se prema severozapadu produžava u Terazijski greben, koji se strmo završava na obalama reka Save i Dunava.

Teren današnje opštine Vračar, površine 292 hektara, ograničen je ulicama: Kralja Milana, Kneza Miloša, Masarikovom, Bulevarom kralja Aleksandra, Vojvode Šupljikca, Žičkom, Gospodara Vučića, Bulevarom oslobođenja i Trgom Slavija. Na ovom prostoru prema popisu stanovništva iz 2002. živi oko 60 000 stanovnika. Gustina naseljenosti iznosi 19 995 stanovnika po 1 km2.

U odnosu na druge beogradske opštine, opština Vračar teritorijalno je najmanja i najgušće naseljena; najveći deo stanovništva čine penzioneri; ima najmanje izdržavanih lica, najveći udeo građana je sa visokom školskom spremom i najveći je negativan prirodni priraštaj stanovništva.

Istorijat Vračar je jedan od najstarijih beogradskih toponima, jer se javlja još u predturskom periodu. U turskim izvorima, Vračar i Vračarsko polje pominju se prvi put 1492. godine u turskom planu Beograda. Od početka turske vlasti u Beogradu 1521, Vračar se često spominje u vezi s posedima koje su na njima imali Beograđani, a od 1560, javlja se i hrišćanska mahala Vračar u varoši, što znači da je već tada i Vračar spadao u beogradsku varoš. Najviša tačka brda Vračar je zaravan Vračarski plato, koji je nakon spaljivanja moštiju Svetog Save 1595. od strane Turaka postao kultno mesto Srba.

Preko Vračara su prošle sve vojske koje su se borile za Beograd, pa su za sobom ostavile i tragove. Karađorđevi ustanici su borce poginule prilikom oslobađanja Beograda 1806, sahranili u današnjem Karađorđevom parku. Na tom mestu je Karađorđev sin, knez Aleksandar, podigao prvi spomenik u Beogradu.

Spomenik oslobodiocima Beograda obnovljen je 1889. godine, oko njega je zasađeno drveće, što je bio početak današnjeg Karađorđevog parka, najstarijeg parka u Beogradu. Na Vračarskom platou je 1895. godine podignuta Svetosavska crkva, a kraj nazvan Savinacu. Na Savinci su živeli i radili mnogi slikari, vajari i drugi umetnici. Na početku XX veka, okolina Crkve Svetog Save ušla je u sastav građevinskog rejona Beograda. Viđeni građani počeli su na tom mestu da grade kuće po planovima poznatih arhitekata.

Posle Prvog svetskog rata, okruženje Crkve Svetog Save postaje elitni kraj Beograda.

Njegoševa 77 - +381 11 308-1400

Kol centar - +381 11 360-2380

Predsednik gradske opštine Vračar, - +381 11 308-1432

Predsednik Skupštine opštine - +381 11 308-1442

Načelnik Opštinske uprave - +381 11 308-1441

Zamenik načelnika Opštinske uprave - +381 11 308-1464

Sekretar Skupštine opštine Vračar - +381 11 308-1464

Odeljenje za opštu upravu, - +381 11 308-1556

Odeljenje za građevinske i komunalno poslove - +381 11 308-1526

Odeljenje za imovinsko-pravne i stanbene poslove - +381 11 308-1512

Odeljenje za inspekcijske poslove - +381 11 308-1553

Odeljenja za budžet, privredu i društvene delatnosti - +381 11 308-1547

Služba za skupštinske poslove - +381 11 308-1573

Služba za finansijske i zajedničke poslove - +381 11 308-1539

Javno pravobranilaštvo, opštinski javni pravobranilac - +381 11 308-1460

Građevinska inspekcija, Njegoševa 77 - +381 11 308-1561

Komunalna inspekcija, Njegoševa 77 - +381 11 308-1567

Policijska stanica, Radoslava Grujića 14 - +381 11 344-0643

Viši prekršajni sud, Timočka 15 - +381 11 308-3400

Centar za socijalni rad, Maksima Gorkog 17a - +381 11 245-6546

Crveni krst, Božidara Adžije 21 - +381 11 245-6557

Opštinska organizacija Crvenog Krsta, Radoslava Grujića 21 - +381 11 245-6557

Kolo srpskih sestara, Njegoševa 77a - +381 11 243-2237

Dobrovoljno vatrogasno društvo Vračar, Metohijska 42 - +381 11 241-0604

Uprava javnih prihoda, Njegoševa 77 - +381 11 308-1417

DZ "Vračar", Bojanska 16 - +381 11 340-2522

Zavod za zaštitu zdravlja studenata, Krunska 57 - +381 11 243-0814

Zavod za transfuziju krvi SR Srbije, Svetog Save 39 - +381 11 244-2651

Dežurna stomatološka služba DZ "Vračar", Kneginje Zorke 15 - +381 11 244-1413

Predškolska ustanova Vračar, Bjelanovićeva 2 - +381 11 244-6668

"Zvončić", Sime Igumanova 16 - +381 11 245-7862

"Palčić", Vukice Mitrović 10 - +381 11 243-3126

"Čarolije", Kumanovska 11 - +381 11 243-3649

"Nada Purić", Krunska - +381 11 244-2253

"Mića i Aćim", Vojvode Dragomira 11 - +381 11 244-3936

"Fića", Marulićeva 8 - +381 11 645-1554

"Lepa Vitas", Hadži Melentijeva 35 - +381 11 243-4236

"Kasper", Desanke Maksimović 17 - +381 11 323-2657

"Biser", Svetozara Markovića 14 - +381 11 323-7272

"Guliver", Mlade Bosne 5 - +381 11 644-0661

"Lunja", Metohijska 42 - +381 11 241-2635

"Sveti Sava", Avalska 8 - +381 11 383-0630

"Bubamara", Timočka 24 - +381 11 283-7068

"Vladislav Ribnikar", Kralja Milutina 10 - +381 11 324-5125

"Sveti Sava", Avalska 8 - +381 11 243-3639

"Jovan Miodragović", Vojvode Dragomira 1 - +381 11 344-2268

"Svetozar Marković", Hadži Melentijeva 62 - +381 11 244-8744

"Kralj Petar II Karađorđević, Marulićeva 8 - +381 11 744-4649

"Siniša Nikolajević", Timočka 24 - +381 11 283-6610

"Dušan Dugalić", Đerdapska 19 - +381 11 283-6769

"Vladislav Petković-Dis", privatna OŠ Đorđa Vajferta 5 - +381 11 344-2427

Škola za osnovno muzičko obrazovanje "Josif Marinkoivć", Krunska 8 - +381 11 323-6504

MŠ "Josip Slavenski", Radoslava Grujića 2 - +381 11 245-5953

MŠ "Stanković", Kneza Miloša 1-a - +381 11 323-0226

Treća beogradska gimnazija, Njegoševa 15 - +381 11 323-5975

Četrnaesta beogradska gimnazija, Hadži Prodanova 5 - +381 11 344-4295

Arhitektonsko tehnička škola, Vijislava Ilića 78 - +381 11 241-2127

Tehnička škola GSP, Radoslava Grujića 2 - +381 11 245-9466

"Petar KoČiĆ", Viška 3 - +381 11 243-0250

"Rastko", Dečija biblioteka, Viška 3 - +381 11 245-7561

"Borislav Pekić", Svetozara Markovića 23 - +381 11 369-2854

"Slobodan Marković", Južni bulevar 32 - +381 11 245-3471

"Laza Lazarević", Gružanska 3 - +381 11 283-6379

SROC "Vračar", Sjenička 1 - +381 11 245-2342

Odmaralište Šuplja stena, Avalski put bb - +381 11 069/885-1300