Opština Grocka

Opština Grocka

Grocka se prvi put pominje 878. pod slovenskim nazivom Gardec. Međutim, na ovim prostorima živelo se mnogo ranije. Najstariji tragovi naselja nalaze se na lokalitetu Dubočaj, u neposrednoj blizini Grocke.

Na obali Dunava, u Vinči, nalaze se ostaci najvećeg neolitskog naselja u Evropi, između 4500. i 3500. pre naše ere. Geografski položaj Vinče obezbeđivao je njenim stanovnicima posredničku ulogu između kultura koje su se razvijale na jugu, sve do Egejskog mora, i na severu, do srednje Evrope. U rimsko doba, duž desne obale Dunava, preko teritorije današnje Grocke, vodio je put koji je spajao dva najveća grada Gornje Mezije - Singidunum (Beograd) i Viminacium (Kostolac). Iz srednjeg veka najviše podataka potiče iz turskih popisa i od putopisaca. U austrijsko-turskim ratovima Grocka je često prelazila pod jednu i drugu upravu, a njen geografski položaj uvek je privlačio pažnju osvajača.

Opština Grocka jedna je od beogradskih opština sa petnaest naseljenih mesta, na površini od oko 300 km2. Područjem ove opštine prolaze dve važne putne arterije: autoput Beograd-Niš i magistralni put koji je povezuje s Beogradom i opštinama istočne Srbije. Veoma je značajno što ovim područjem protiče i najveća evropska reka. Dunav, u dužini od 24 km. Jednom rečju, postoje izuzetni prirodni i drugi uslovi za razvoj turizma, plovidbe, voćarstva i vinogradarstva. Zbog nepreglednih plantaža voća i vinograda na blago talasastom zemljištu, Grocku mnogi nazivaju "malom Kalifornijom". Na više od 24 000 ha plodnih oranica zasađene su vinova loza i sadnice raznog voća.

Turizam, pored voćarstva, drugi je pouzdan pravac razvoja. Smeštena između Avale i Dunava, na jugu oslonjena na Šumadiju, a severno nadomak Beograda, gročanska panorama pruža idiličnu sliku. Opština Grocka bratimila se s opštinama Gora (Dragaš) i Sveta Paraskeva (Atina). Dom zdravlja "Milivoje Stojković" u Grockoj obezbeđuje primarnu i konsultativnu specijalističku zdravstvenu zaštitu stanovnika.

Dom zdravlja pokriva ovo područje sa svoja dva ogranka - Grocka i Vinča, tri zdravstvene stanice - Umčari, Vrčin, Kaluđerica i osam sektorskih ambulanata po mesnim zajednicama. Dom zdravlja organizovan je na dispanzerskom principu. U njemu radi više od sto zdravstvenih radnika s visokom stručnom spremom i dve stotine zdravstvenih radnika s višom i srednjom stručnom spremom.

GRADSKA OPŠTINA Grocka,

Načelnik Opštinske uprave - +381 11 8500 528

Odeljenje za opštu upravu i imovinsko-pravne poslove

Načelnik - +381 11 850-1312/299

Odsek za opštu upravu - +381 11 850-1312/276

Odsek za imovinsko-pravne poslove - +381 11 850-1312/267

Odeljenje za finansije, privredu i društvene delatnosti

Načelnik - +381 11 8500 998

Odsek za budžet, privredu i društvene delatnosti - +381 11 850-1055

Odsek za finansije i trezor - +381 11 8501 312119

Odeljenje za inspekcijske poslove

Načelnik - +381 11 850-0515

Odsek za komunalnu inspekciju - +381 11 850-0413/259

Odsek za građevinsku inspekciju - +381 11 850-0413/318

Odeljenje za urbanizam, komunalno-stambene i građevinske poslove

Načelnik - +381 11 850-0413/279

Odsek za urbanizam - +381 11 850-0528/307

Odsek za komunalno-stambene poslove - +381 11 850-1162/221

Služba za zajedničke poslove

Načelnik - +381 11 850-1312/322

Odsek za opšte, tehničke i pomoćne poslove - +381 11 850-1312/302

Služba za skupštinske poslove - +381 11 850-1312/205

Služba za kadrovske i opšte poslove - +381 11 850-0528

Opštinski sudija za prekršaje - +381 11 850-0211

Republička uprava javnih prihoda, Odeljenje Grocka - +381 11 850-1663

Javno pravobranilaštvo opštine Grocka - +381 11 850-0374

Odeljenje odbrane Grocka - +381 11 850-1102

Javno preduzeće Direkcija za građevinsko zemljište urbanizam i izgradnju Opštine Grocka - +381 11 850-1755

Javno komunalno-stambeno preduzeće "Grocka" - +381 11 850-1033

Centar za socijalni rad, Bulevar oslobođenja 51 - +381 11 850-1064

Ministarstvo unutrašnjih poslova, Odeljenje Grocka - +381 11 850-1401

Stanica milicije u Kaluđerici - +381 11 341-0260

Katastar Grocka - +381 11 850-1710

Elektrodistribucija Grocka - +381 11 850-1407

Vatrogasna stanica OUP Grocka - +381 11 850-1401

Povereništvo Sindikata opštine - +381 11 850-0730

Nacionalna služba za zapošljavanje - Služba Bulevar oslobođenja 22 - +381 11 850-0928

Geomagnetski institut u Brestoviku - +381 11 850-2287

Auto-moto društvo "Grocka" - +381 11 850-1014

Odeljenje javnih prihoda - +381 11 850-1533

Poslovno-rekreativni centar Invest-turist - +381 11 852-0104

Mešovito preduzeće "Dunav" Grocka - +381 11 850-1052

Crveni krst, Bulevar oslobođenja 29 - +381 11 850-0940

Nuklearni institul Vinča - +381 11 806-5827

Veterinarska stanica Grocka - +381 11 850-0854

Benzinska pumpa Grocka - +381 11 850-0997

PKB "Voćarske plantaže Boleč" - +381 11 806-4104

Zemljoradnička zadruga Grocka - +381 11 850-1811

Zemljoradnička zadruga Pudarci - +381 11 854-1316

POŠTE Grocka

Bulevar oslobođenja 24 - +381 11 850-1431

Vrčin, Save Kovačevića 2 - +381 11 805-4363

Umčari, Moše Pijade 24 - +381 11 854-1431

Begaljica, Borisa Kidriča 211 - +381 11 853-0640

Kaluđerica - +381 11 489-4827

Gerontološki centar Grocka (dnevni klub) - +381 11 850-0377

"Beograd-put". baza u Brestoviku - +381 11 852-0127

Manastir Rainovac - Begaljica - +381 11 853-0636

Grocka - +381 11 850-1811

Kaluđerica - +381 11 341-1240

Leštane - +381 11 803-0770

Vinča - +381 11 806-5383

Boleč - +381 11 806-3131

Ritopek - +381 11 806-4454

Zaklopača - +381 11 852-5119

Živkovac - +381 11 854-1186

Vrčin - +381 11 805-3479

Begaljica - +381 11 853-0040

Brestovik - +381 11 852-0051

Kamendol - +381 11 854-1479

Pudarci - +381 11 854-1044

Umčari - +381 11 854-1115

Dražanj - +381 11 854-1014

Dom zdravlja Grocka - +381 11 850-1661, - +381 11 850-1336, - +381 11 850-1958

Ambulanta

Vrčin - +381 11 805-3459, - +381 11 805-5473

Umčari - +381 11 854-1535

Vinča - +381 11 803-5121, - +381 11 803-5330

Kaluđerica - +381 11 341-0590

Begaljica - +381 11 853-0246

Apoteke

Grocka - +381 11 850-1055

Vinča - +381 11 803-5340

"Lane", Hajduk Veljkova 31, Grocka - +381 11 850-0367

"Lane", Vrčin, Oblakovska bb - +381 11 805-3439

"Lane", Kaluđerica. Kralja Petra I bb - +381 11 341-0709

"Lane", Vinča, Zmaj Jovina 3 - +381 11 806-0320

"Aleksa Šantić", Kralja Petra Prvog 9, Kaluđerica - +381 11 341-0655, - +381 11 341-0809

"Ivo Lola Ribar", Živana Jovanovića 1, Begaljica - +381 11 853-0378

"Miloje Vasić", Dra goljuba Stojanovića 11d - +381 11 341-5838

"Mića Stojković", 29. novembra 11, Umčari - +381 11 854-1213

"Sveti Sava", Vrčin, 29. novembra 5, - +381 11 805-3467

"Nikola Tesla", Jovana Jovanovića Zmaja 1, Vinča - +381 11 806-5899

"Ilija Garašanin", Bulevar revolucije 11 - +381 11 850-0375

Osnovna muzička škola, Bulevar revolucije 19, Grocka - +381 11 850-0128

Srednja škola Grocka, Užička 2 - +381 11 850-0720, - +381 11 850-1325

"ILIJA GARAŠANIN", Grocka, Bulevar oslobođenja 23 - +381 11 850-1081, - +381 11 850-0360

Ogranci

Vrčin, Dom kulture, 29. novembra 30 - +381 11 805-3474

Kaluđerica, Glavna bb - +381 11 304-7379