Opština Sopot

Opština Sopot

Opština Sopot se prostire na površini od 27 079 ha, što čini 11% ukupne površine Grada Beograda. Na teritoriji opštine ima 16 mesnih zajednica. Od ukupne teritorije opštine Sopot, poljoprivredne površine zastupljene su sa 21 000 ha. od čega je individualno gazdinstvo 19 200 ha. Od poljoprivrednih površina oranice i bašte čine 15 600 ha, voćnjaci 1 600 ha, livade 1 650 ha, pašnjaci 750 ha i vinogradi 289 ha, 4.8% čini neplodno zemljište. Pod šumama je 17.8% u kojima se nalaze bogata lovišta sa raznovrsnom divljači, što predstavlja dobar oslonac za razvoj lovnog turizma.

Varoš Sopot nastala je usred sela Ropočeva i prvi put se pojavljuje u Langerovoj karti s početka 19. veka gde su ucrtani Ropočevo i Sopot kao posebna sela. U Karađorđevo vreme Petar Jokić pominje Sopot "kad je bio boj s Turcima na Ropočevu", a istorijat naselja počinje konačno od 1823. kada je knjaz Jovan Vićentijević sagradio "mejanu u Ropočevu", u blizini izvora Sopot, koja je na putu od Kragujevca prema Beogradu služila kao konačište.

Dobra saobraćajna povezanost omogućuje jednostavnije korišćenje turističke ponude. Najbrža veza iz Beograda je autoput Beograd-Mali Požarevac-Sopot. Preko teritorije opštine Sopot prolaze dve železničke pruge Beograd-Lapovo-Niš i Beograd- Mala Krsna.

Oblasti turizma i ugostiteljstva značajne su za razvoj opštine Sopot, s obzirom na prednosti koje ovo područje ima, a to su, pre svega, blizina Beograda, povoljan saobraćajno-geografski položaj, obilje kulturnoistorijskih spomenika i drugi privlačni sadržaji. Kosmaj, Guberevačke šume i Trešnja i Babe i dalje su atraktivni lokaliteti za razvoj turizma.

Od ustanova kulture na području opštine Sopot postoje dve, i to Centar za kulturu Sopot i Biblioteka "Milovan Vidaković", koja je u sastavu Biblioteke grada Beograda, a ima svoje izdvojeno odeljenje u Ralji, Malom Požarevcu i Rogači.

Od kulturnih manifestacija najznačajnije je organizovanje Filmskog festivala, koji se održava svake godine početkom jula i traje 5 dana.

Kosmajski trg 5 - +381 11 825-1211, 825-1379, 825-1336

Predsednik Skupštine opštine - +381 11 825-1155, 825-1255

Hitna pomoć - +381 11 825-1279

Policijska stanica - +381 11 282-0003, 282-0004

Vatrogasna brigada - +381 11 825-1159,825-1464

Veterinarska služba - +381 11 825-1271

Dom zdravlja - +381 11 825-1288

Centar za socijalni rad - +381 11 825-1314

Centar za kulturu - +381 11 825-1238

Crveni krst, Kneza Miloša 41 - +381 11 825-1380

Javno komunalno preduzeće - +381 11 825-1212

Opštinski sud - +381 11 825-1354, 825-1197

Opštinski sudija za prekršaje - +381 11 825-1028

Nacionalna služba za zapošljavanje - Ispostava Kneza Miloša 78 - +381 11 825-1402, 825-1652

Uprava javnih prihoda, Kosmajski trg 5 - +381 11 283-4012

"NAŠA RADOST", Kneza Miloša 8 - +381 11 283-4044

"Švrća", Sopot, Kneza Miloša 8 - +381 11 825-1030

"Leptirić", Ralja, Vožda Karadžića bb - +381 11 825-7014

"Veselo detinjstvo", Mala Ivanča, Bratstva - jedinstva bb - +381 11 825-3482

"Jelica Milovanović", Sopot, Kneza Miloša 14 - +381 11 825-1111

"Cana Marjanović", Ralja, Bate Mirkovića 23 - +381 11 825-7013

"Milorad-Mića Marković", Mala Ivanča, Trg bratstva-jedinstva 8 - +381 11 825-3202

"Janko Katić", Rogača, Kosmajska 153 - +381 11 825-5021

Ekonomsko-trgovinska škola, Sopot, Kneza Miloša 14 - +381 11 825-1392

"Kosmaj", Mašinska škola, Sopot, Kneza Miloša 12 - +381 11 283-4132

"MILAN VIDAKOVIĆ", Sopot, KosmajskI trg 7 - +381 11 825-1318

Sportska hala, Kneza Miloša 14 - +381 11 825-1227, 825-1111