Opština Mladenovac

Opština Mladenovac

Centar opštine Mladenovac jeste sam grad Mladenovac, jedinstven po tome što je najmlađi među naseLjima koja ga okružuju.

Od glavnog grada udaLjen je 50-ak kilometara ka jugu i nalazi se na nadmorskoj visini od 138 metara. Smešten je na pitomim obroncima istočne strane planine Kosmaj, u plitkoj dolini gornjeg toka reke Veliki Lug. Drugim rečima, Mladenovac se prostire u pitomom, blago talasastom voćarsko-ratarskom prostoru niske Šumadije s kontinentalnom klimom. Na severozapadu i severu mladenovačka opština graniči se sa beogradskim opštinama Sopotom i Grockom.

Svojom južnom i istočnom granicom odvaja područje glavnog grada od Šumadije i podunavskog regiona, gde su joj susedne opštine Aranđelovac, Topola, Palanka i Smederevo.

Mladenovac leži na značajnim saobraćajnicama: železničkoj magistrali Beograd-Niš-Atina i na raskrsnici puteva prema Kragujevcu, KraLjevu, Ibarskoj magistrali, Palanci, Velikoj Plani, Aranđelovcu i Kosmaju. Od autoputa Beograd-Niš udaljen je svega 13 kilometra i sa njim je povezan preko Malog Požarevca novim magistralnim putem. Veza do autoputa postoji i preko Dubone i Velike Plane. Pogodnosti položaja i saobraćajnih veza bile su presudni činioci njegovog stalnog privrednog uspona od 1882. godine, kada je osnovan, do danas.

Područje opštine obuhvata površinu od 33.904 ha 71 ari 44 m2 i ima 22 naseLjena mesta u kojima prema poslednjem popisu živi 52.490 stanovnika. Sam grad Mladenovac broji 22.114 stanovnika. Zahvaljujući povoLjnoj klimi, geološkim i vegetacionim osobinama na većini poLjoprivrednog zemLjišta su oranice, bašte, voćnjaci i livade.

Od svog osnivanja do danas Mladenovac se razvio u važnu raskrsnicu kopnenog saobraćaja i u grad zavidnih zdravstveno-rekreativnih mogućnosti.

Mladenovac je kulturnoj javnosti poznat po tradicionalnim manifestacijama kao što su: Pozorišni festival, pesnička manifestacija “Šumadijske metafore” i Likovna kolonija. Stub kulturnog života i rada u Mladenovcu predstavLjaju Centar za kulturu, Biblioteka “Despot Stefan Lazarević” i Muzej Mladenovca. Među značajne kulturno-istorijske spomenike ovog kraja ubrajaju se manastir Pavlovac u Koraćici, zadužbina Despota Stefana Lazarevića, spomenik podignut Despotu Stefanu Lazareviću na mestu njegove iznenadne smrti u Crkvinama, spomen-česma Crkvenac u Mladenovcu, podignuta u znak zahvalnosti savezničim medicinskim misijama koje su u Prvom svetskom ratu lečile srpske ranjenike i obolele od pegavog tifusa, spomen-kompleks Makovica-Varovnice, podignut u slavu palim ratnicima tokom Varovničkog boja 1915. godine i spomenik u centru grada sa figurom srpskog ratnika, posvećen meštanima Mladenovca palim u oslobodilačkim ratovima Srbije od 1912-1918. godine.

Janka Katića 6 - +381 11 824-1600

Predsednik opštine - +381 11 824-1610

Opštinski sud, Milosava Vlajića 76 - +381 11 823-1144

Javno tužilaštvo, Milosava Vlajića 76 - +381 11 823-1140

Organ za prekršaje, Kralja Petra I 173 - +381 11 823-0240

MUP Srbije, OUP Mladenovac, Vojvode Putnika 2 - +381 11 823-1013

Crveni krst, Kralja Petra I 117 - +381 11 823-1133

Centar za socijalni rad, Kraljice Marije 13 - +381 11 823-1014

Dobrovoljno vatrogasno društvo, Milosava Vlajića 1 - +381 11 823-1967

Turistička organizacija Mladenovac - +381 11 824-4000

Muzej Mladenovca, Milosava Vlajića 69 - +381 11 823-2969

Sportsko-rekreacioni centar, Bože Damnjanovića 35 - +381 11 823-2822

Centar za kulturu, Vojvode Putnika - +381 11 823-1230

Nacionalna služba za zapošljavanje - Služba Kralja Petra I 88 - +381 11 823-0121

Fond PIO - Ispostava, Nikole Pašića 21 - +381 11 823-2753

Bolnica za interne bolesti, Vojvode Mišića 2 - +381 11 823-1988

Dom zdravlja, Živomira Savkovića 15 - +381 11 824-1500

Institut za rehabilitaciju, Kralja Petra I 335 - +381 11 824-1100

Ambulanta za zdravstvenu zaštitu radnika Železnice Srbije - +381 11 824-4115

"Jelica Obradović", Vuka Karadžića 77 - +381 11 823-0159

"Duga", Vuka Karadžića 77 - +381 11 823-0159

"Breze", Kralja Petra I bb - +381 11 823-1904

"Sunce", S. Pavlovića bb - +381 11 823-1293

"Zvezdica", Slavka Manojlovića 63 - +381 11 824-0105

"Plavi čuperak", Kovačevac, 82. nova 8 - +381 11 821-5201

"Momčilo Živojinović", Milosava Vlajića 25 - +381 11 823-1388

"Sveti Sava", Kosmajska 47 - +381 11 823-8481

"Kosta Đukić", Kralja Petra I 339 - +381 11 823-1385

"Bisa Simić", Velika Krsna - +381 11 821-5455

"Živomir Savković", Kovačevac - +381 11 821-3966

"Bora Lazić", Vlaška - +381 11 820-1378

"Milica Milošević", Jagnjilo - +381 11 821-7455

Osnovna muzička škola "Stevan Hristić", Kralja Petra I 175 - +381 11 824-4191

Škola za osnovno obrazovanje odraslih, Kralja Petra I 175 - +381 11 823-1782

Gimnazija, Kralja Aleksandra Obrenovića 25 - +381 11 823-1366

Tehnička škola, Vuka Karadžića 75 - +381 11 823-0143

"Despot Stefan Lazarević", Kralja Petra I 175 - +381 11 823-0200