Opština Savski venac

Opština Savski venac

Opština Savski venac je teritorijalna jedinica u kojoj građani ostvaruju lokalnu samoupravu, i jedna je od deset iz užeg gradskog jezgra. Obrazovana je 1957. na teritoriji centralnog gradskog tkiva. čija površina obuhvata prostorod 1 500 ha. Graniči se sa šest gradskih opština: Novim Beogradom, Starim gradom, Vračarom, Voždovcem. Rakovicom i Čukaricom.

Naziv Savskog venca je simboličan, jer teritorija opštine poput venca na desnoj obali Save prati njen tok. Opština se prostire od mosta u Brankovoj ulici do Topčiderske reke, od Zelenog venca. preko ulica Narodnog fronta, Masarikove i Srpskih vladara do Slavije. Bulevarom JA. uiicama Veljka Lukića Kurjaka. Neznanog junaka. Crnotravskom, Borskom i Miiana Blagojevića Španca, do železničke pruge Beograd-Niš, Topčiderskom rekom do Save.Svojom lepotom i atraktivnošću lokacije Savski venac predstavlja "pluća grada", jer se 315 ha teritorije nalazi pod zelenim površinama, a 240 ha su park-šume (Hajd-park, Topčider. Banjički venac i dr.), s obiljem prekrasnih vrtova i bašta.

Prema posiednjem popisu (2002), na ovoj teritoriji bilo je 46 166 stanovnika. Od devet mesnih zajednica po teritoriji najveća je "Dedinje" (580 ha), a po broju stanovnika "Zapadni Vračar" (oko 9 000). Broj stanovnika opštine (46 000) znatno je manji od broja zaposlenih radnika (57 415) u preduzećima, ustanovama i privatnim radnjama, čije je sedište na teritoriji opštine.

Najveći je broj zaposlenih u privredi, od kojih najviše zapošljava ŽTP "Beograd", dok u društvenim delatnostima najviše radnika ima u zdravstvu i socijalnoj zaštiti (17 124), a u obrazovanju, nauci i kulturi oko 7 209 radnika.

Opština Savski venac sedište je najznačajnijih saobraćajnih organizacija: ŽTP "Beograd", autobuskih stanica "Beograd" i "Lasta", kao i preduzeća iz oblasti rečne privrede - "Jugoslovensko rečno brodarstvo", "Ivan Milutinović" i Bagersko-brodarska plovidba "Beograd".

Na Savskom vencu locirana su i velika preduzeća koje svojom proizvodnom delatnošću i brojem zaposlenih predstavljaju nosioce privredne aktivnosti opštine. "BIGZ", "Beogradska industrija piva", GP "Ratko Mitrović", "Rudo", a u oblasti trgovine "Metalservis", "Jugometal", "Čelik', "Agrooprema", "Seme", "Dinara" itd,

Na teritoriji opštine koncentrisano je 80% zdravstvenih kapaciteta Beograda, od kojih su po broju bolnica, klinika i instituta najznačajniji Kliničko-bolnički centar Srbije i Urgentni centar, Vojnomedicinska akademija, Kiiničko-bolnički centar "Dr Dragiša Mišović". bolnica "Sveti Sava". Specijalna ortopedsko-hirurška klinika "Banjica", Gradski zavod za hitnu medicinsku pomoć i dr. Zahvaljujući toj činjenici Savski venac je opština s najvećom matičnom knjigom na Balkanu, a po nekim podacima i u Evropi. jer se na njenoj teritoriji najviše rađa (svaki drugi stanovnik Srbije tu se rađa), ali i umire. Opština Savski venac, pesnički rečeno, predstavlja kapiju života, a geografski i kapiju Beograda, jer se u naš grad ne može ući niti iz njega otići a da se to ne učini upravo sa Savskog venca ili da se bar kroz njega prođe.

Obrazovanje mladog naraštaja u opštini odvija se u 10 škola srednjeg obrazovanja i 11 osnovnih škola, od kojih su 5 specijalizovane. Tu je sedište i 5 fakulteta: Medicinskog, Stomatološkog, Veterinarskog, Ekonomskog i Fakulteta muzičkih umetnosti, kao i 2 više škole, U 14 objekata (8 vrtića i 6 kombinovanih ustanova) Dečje ustanove "Savski venac" smešteno je oko 2 500 dece. Osnovnu zdravstvenu zaštitu građani ostvaruju kroz delatnost Doma zdravlja "Savski venac".

U opštini Savski venac postoji niz kulturnih ustanova. kao što su: Jugoslovensko dramsko pozorište, Studentski kulturni centar, "Đuro Salaj", Muzej Prvog srpskog ustanka, Muzej afričke umetnosti. Železnički muzej, Beli dvor, Manakova kuća, Crkveni konak, Konak kneza Miloša u Topčideru, Kuća Branislava Nušića i dr.

Na teritoriji opštine locirano je 37 ambasada, 36 rezidencija i 24 stana u diplomatskim kolonijama, a tu su i sedišta četiri važne međunarodne organizacije, kao i raznih verskih zajednica, tri pravoslavne crkve, manastira u Topčideru i dr.

Na Savskom vencu je i veliki broj saveznih i republičkih organa uprave (republički MUP, Generalštab Vojske Srbije, Ministarstvo inostranih poslova, Vlada Republike Srbije itd.), pravosuđa (Vrhovni sud Srbije, Okružni sud u Beogradu, Okružno javno tužilaštvo. Privredni sud, Gradski sudija za prekršaje i sl.), kao i jedan broj republičkih i gradskih organizacija od posebnog značaja.

Pored navedenih javnih objekata na teritoriji opštine su i Železnička i Autobuska stanica, Beogradski sajam, tri drumska i dva železnička mosta, kao i fudbalski stadion "Crvene zvezde", "Partizana" i najstarijeg srpskog fudbalskog kluba, stogodišnjeg BASK-a.

Protok velikog broja putnika, zaposlenih radnika, učenika i studenata čine ovaj deo Grada jednim od najfrekventnijih, jer prvi susret mnogih građana s Beogradom - dolaskom na Autobusku i Železničku stanicu, u posetu sajamskim manifestacijama, sportskim priredbama, kao i u posetu bolnicama u kojima se leče građani cele Srbije - upravo znači prvi kontakt sa građanima i teritorijom opštine Savski venac.

Opština Savski venac raspolaže sa oko 42 000 m2 poslovnog prostora. u kome svoju delatnost obavljaju veliki snabdevači poljoprivredno-prehrambenim proizvodima i trgovinsko-prometne organizacije, a pored toga u poslednje vreme izgrađeno je više trgovinsko-zanatskih centara s prelepim radnjama, buticima, kafićima, picerijama, kozmetičkim salonima i sl.

Njegoševa 77 - +381 11 308-1400

Kol centar - +381 11 360-2380

Predsednik gradske opštine Vračar, - +381 11 308-1432

Predsednik Skupštine opštine - +381 11 308-1442

Načelnik Opštinske uprave - +381 11 308-1441

Zamenik načelnika Opštinske uprave - +381 11 308-1464

Sekretar Skupštine opštine Vračar - +381 11 308-1464

Kneza Miloša 69 - +381 11 206-1700

"Zeleni venac", Pop Lukina 17 - +381 11 263-2356

"Gavrilo Princip", Gavrila Principa 44a - +381 11 361-4683

"Slobodan Penezić Krcun", Dr Aleksandra Kostića 15 - +381 11 264-3172

"Zapadni Vračar", Svetozara Markovića 79 - +381 11 268-2526

"Stevan Filipović", Stevana Filipovića 28a - +381 11 265-2082

"Vojvoda Mišić", Dinarska 14 - +381 11 264-8948

"Topčidersko brdo - Senjak", Vase Pelagića 54 - +381 11 369-3085

"4. juli", Milenka Vesnića 3 - +381 11 266-0843

"Dedinje", Bulevar kneza Aleksandra Karađorđevića 2 - +381 11 266-8252

Centar za socijalni rad, Lomina 17 - +381 11 264-3538

Crveni krst, Durmitorska 12 - +381 11 264-6652

Građevinska inspekcija, Kneza Miloša 69 - +381 11 206-1785

Komunalna inspekcija, Kneza Miloša 69 - +381 11 206-1786

JP za stambene usluge, RJ Savski venac, Brankova 15 - +381 11 328-6406

JP "Poslovni prostor Savski venac", Kneza Miloša 99 - +381 11 361-5380

Policijska stanica, Savska 35 - +381 11 264-2949

Opštinska organizacija Crvenog krsta, Durmitorska 12 - +381 11 264-6652

Dobrovoljno vatrogasno društvo, Gavrila Principa 8 - +381 11 262-9368

Poreska uprava - Filijala Savski venac, Zeleni venac 16 - +381 11 268-6167

Uprava javnih prihoda, Kneza Miloša 69 - +381 11 206-1841

DZ SAVSKI VENAC, Pasterova 1 - +381 11 361-9088

Prva zdravstvena stanica, Lomina 39 - +381 11 361-6332

Druga zdravstvena stanica, Vojvode Milenka 6 - +381 11 361-6329

Treća zdravstvena stanica, Pasterova 1 - +381 11 206-8863

Četvrta zdravstvena stanica, Gornjačka 20 - +381 11 264-7770

Peta zdravstvena stanica, Koste Glavinića 3 - +381 11 265-1723

Šesta zdravstvena stanica, Lopudska 1 - +381 11 266-0080

Ambulanta za diplomatsko-konzularne misije, Vojvode Milenka 35 - +381 11 264-4952

Kućno lečenje i nega - +381 11 263-9013

Patronažna služba - +381 11 361-6339

DU "Savski venac", Topčiderski venac 1 - +381 11 266-3930

"Kraljica Jelena Anžujska", Višegradska 27 - +381 11 268-2961

"Pčelica", Senjačka 46 - +381 11 265-0436

"Kralj Petar Prvi", Vladete Kovačevića 1 - +381 11 265-2615

"Carica Milica", Milana Tepića 16 - +381 11 367-2170

"Sveta Petka", Topčiderski venac 1 - +381 11 266-1623

"Duga", Ljutice Bogdana 2 - +381 11 266-0474

"Anđelak", Birčaninova 18a - +381 11 268-5173

"Princeza Olivera", Gavrila Principa 65 - +381 11 361-7549

"Kraljica Marija", Miloša Pocerca 6 - +381 11 268-6837

"Grofica Olga", Užička 18 - +381 11 266-8460

"Venčić", Ljutice Bogdana 46 - +381 11 266-3131

"Anton Skala", (spec.) Petra Iljiča Čajkovskog 2a - +381 11 265-0589

"Dragan Hercog", (spec.) Vojvode Milenka 33 - +381 11 306-5188

"Isidora Sekulić", Gavrila Principa 42 - +381 11 361-4735

"Petar Petrović Njegoš", Resavska 61 - +381 11 361-2545

"Radojka Lakić", Aleksandra Kostića 1-7 - +381 11 361-9713

"Stefan Nemanja", Vasilija Gaćeše 2a - +381 11 369-0480

"Vojvoda Mišić", Dr Milutina Ivkovića 4 - +381 11 264-7742

"Vojvoda Putnik", Boška Petrovića 6 - +381 11 266-7224

MŠ "Stanislav Binički", Senjačka 32 - +381 11 369-2672

Škola za oštećene sluhom "Stefan Dečanski", Svetozara Markovića 85 - +381 11 268-4167

Škola za brodarstvo, Miloša Pocerca 2 - +381 11 362-0743

Škola za dizajn, Krupanjska 3 - +381 11 306-6409

Četvrta beogradska gimnazija, Teodora Drajzera 25 - +381 11 367-1804

Filološka gimnazija, Kamenička 2 - +381 11 262-1955

Gimnazija "Sveti Sava", Resavska 58 - +381 11 264-2328

Gimnazija "Stefan Nemanja", Nemanjina 28 - +381 11 362-9416

Medicinska škola "Beograd", Deligradska 31 - +381 11 268-4544

Tehnička škola za dizajn kože, Brankova 17 - +381 11 263-2183

Ugostiteljsko-turistička škola, Jug Bogdanova 28 - +381 11 263-3250

Sportska gimnazija, Petra Iliča Čajkovskog 2a - +381 11 265-0754

"Zaharija Stefanoviæðć Orfelin", Resavska 78 - +381 11 361-2638

ARTI MEDIA, srednja umetnička škola, Bulevar vojvode Mišića 41 - +381 11 306-6394

"Isidora SekuliĆ", Vase Pelagića 33 - +381 11 265-1082

"Bora Stanković", Gavrila Principa 40 - +381 11 361-4591

"Veselin Masleša", Resavska 78 - +381 11 265-9744

"Veljko Petrović", Banjički venac 28a - +381 11 266-6147

"Jovan Jovanović Zmaj", Ljutice Bogdana 2 - +381 11 266-0553