Vladislav Petković Dis Logo

Kontakt info

"Vladislav Petković Dis"

Osnivač i direktor:

Lidija Ručnov

Adresa:

Vračar, Internacionalnih brigada 57

Telefon:

011/ 344-5365
063/ 169-8390
063/ 208-111

Mejl:

skola_dis@yahoo.com

Sajt:

www.skoladis.edu.rs
Pronađite nas na mapi

MAPA
Facebook profil
VLADISLAV PETKOVIĆ DIS

"VLADISLAV PETKOVIĆ DIS"

VLADISLAV PETKOVIĆ DIS

"VLADISLAV PETKOVIĆ DIS"

OBRAZOVNI SISTEM "VLADISLAV PETKOVIĆ DIS"

PRIVATNA ODNOVNA ŠKOLA

Osnovna škola "Vladislav Petković Dis" je savremena škola, ne samo po opremi i nastavnim sredstvima, već i po metodama nastave u kojoj je svaki učenik aktivan učesnik nastavnog procesa. Obrazovanje dece je usmereno na procese i ishode učenja, zasniva se na procenjivanju kvaliteta, na povezivanju sadržaja nastavnih predmeta, odnosno, njihovoj korelaciji.
Specifičnost ove škole je nastava na srpskom i engleskom jeziku svakodnevno. Naši učenici savladaju nastavne predmete po programu Ministarstva prosvete, a deo tog programa savladaju na engleskom jeziku.
Škola upisuje učenike od I-VIII razreda, po jedno odeljenje. Svako odeljenje ima 10 učenika. Kalendar radnih dana je u skladu sa Odlukom Ministarstva prosvete. Po završetku Osnovne škole "Vladislav Petković Dis", učenici stiču pravo da se upišu u sve gimnazije i srednje stručne škole u zemlji.


PRIVATNA GIMNAZIJA

Privatna Gimnazija "Vladislav Petković Dis", verifikovana od strane Ministarstva prosvete RS, kao gimnazija opšteg tipa. U Gimnaziji se nastava odvija po programu Ministarstva prosvete, na srpskom jeziku, a osnovni programski specifikum naše škole je to što deo tog programa, deca svakodnevno savladavaju i na engleskom jeziku.
Gimnazija upisuje 10-20 učenika maksimalno po razredu, a IV razred se priprema za izbor i upis na sve fakultete u zemlji i inostranstvu.
Nastava je celodnevna od 9-16h. Učenici u toku nastavnog dana imaju redovnu, dodatnu, individualnu nastavu, vannastavne aktivnosti, izradu domaćih zadataka, kao i nastavu na engleskom jeziku.
Škola je opremljena najsavremenijim nastavnim sredstvima i specijalizovanim učionicama, kabinetima za fiziku, hemiju, biologiju i informatiku.

Galerija slika

 Vladislav Petković Dis
1
Vladislav Petković Dis
2
Vladislav Petković Dis
3
 Vladislav Petković Dis
5
Vladislav Petković Dis
6
Vladislav Petković Dis
7