Logopedilište Logo

Kontakt info

LOGOPEDILIŠTE

Adresa:

Novi Beograd, Omladinskih brigada 4, I sprat, stan 2

Telefon:

+381 (11) 228-3040
+381 (64) 262-7822

Novi Beograd, Omladinskih brigada 36

Telefon:

+381 (11) 311-2216
Pronađite nas na mapi

Omladinskih brigada 4
Logopediliste  Logo

LOGOPEDILIŠTE

O nama

Dobrodošli u Logopedilište!
Posao logopeda je zaista raznolik i obuhvata rad sa čitavom lepezom poremećaja, smetnji ili kašnjenja u razvoju jezičkih veština, govora, čitanja, pisanja i komunikacije uopšte koji se mogu javiti na bilo kom uzrastu u životu stvarajući veće ili manje izazove kako samim osobama koje su njima pogođene tako i osobama iz njihovog socijalnog okruženja.
Među odraslima i decom koji dolaze u Logopedilište možete upoznati one koji imaju dijagnoze autizma, pervazivnog razvojnog poremećaja, razvojne disfazije, dislalije, dizartrije, disleksije, disgrafije, mucanja, verbalne apraksije, nedovoljne mentalne razvijenosti, poremećaja pažnje, afazije... Međutim, mi njih vidimo i upoznajemo kao Marka, Andreju, Mihaila, Đoleta, Teu, Vanju, Necu, Lazu, Leposavu... Svako od njih je priča za sebe, posebna ličnost sa svojim jedinstvenim osobinama, koja živi u samo njemu specifičnom okruženju i napreduje samo njemu svojstvenim tempom.
Poštujući individualnost svakog ljudskog bića sa kojim se susrećemo, stalnim praćenjem najnovijih dostignuća iz struke, kontinuiranim osavremenjivanjem i prilagođavanjem opreme, metoda i materijala za rad mi se trudimo da pristupamo osobi i kao pojedincu i kao društvenom biću, podstičući razvoj i učvrščivanje komunikacije i pružajući podršku u primeni naučenog u prirodnom okruženju.
Komunikacija jeste osnovno ljudsko pravo. Omogućavajući osobi da komunicira i tako iskaže i sa drugima podeli svoje potrebe, misli i osećanja stvaramo viši nivo inkluzije u društvu i u mnogome povećavamo njihovu samostalnost i kvalitet života.
Timski rad je ono čime se ponosimo. U okviru našeg tima nalaze se logopedi, surdoaudiolog, oligofrenolog, somatoped, psiholog, muzički pedagog i dramski pedagog. Svi smo spremni da damo svoj doprinos prevazilaženju izazova sa kojima se susrećete. Sinergijom postižemo najbolje rezultate.
U skladu sa Vašim potrebama, kod nas možete odabrati neke od sledećih tipova usluga:
- Individualni logopedski rad sa decom
- Individualni logopedski rad sa odraslima
- Savetodavni rad sa porodicom
- Savetodavni rad sa učiteljima /vaspitačima
- Radionica fine motorike
- Muzička radionica
- Radionica socijalnih veština
- Reedukacija psihomotorike
- Program učenja govora tela
- Terapija senzorne integracije
Opširnije informacije možete pronaći na našem sajtu www.logopediliste.rs
Radno vreme:
Ponedeljak – Subota od 08-20h

Galerija slika - Logopedilište

 Logopedilište Beograd
1
Logopedilište Beograd
2
Logopedilište Beograd
3
 Logopedilište Beograd
5
Logopedilište Beograd
6
Logopedilište Beograd
7